Dokumenty, podmínky a důležité informace pro cestující

 

Dokumenty a informace CK:

Všeobecné smluvní podmínky, reklamační řád (platné od 1.7.2018)

Informace k zájezdu

Rozhodnutí o udělení koncese - provozování cestovní kanceláře

Potvrzení - Garanční fond cestovních kanceláří 2019

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů

Členství v Asociaci cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR)

Certifikace Českého systému kvality služeb

Společenská odpovědnost - spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem

Naše CK má také uzavřeno Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu cestovní kanceláře.
 

Obecné předpisy:

Práva cestujících v letecké dopravě (železniční, autobusové, lodní)

Důležité informace a rady na cesty:

Důležité informace pro klienty - letecká doprava

Důležité informace pro klienty - transfery

Důležité informace pro klienty čerpající ubytovací a cestovní služby


Dokumenty k cestovnímu pojištění a pojištění stornopoplatků:

Česká pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 07 
Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA 
Hlášení pojistné události z pojištění léčebných výloh 
Hlášení pojistné události z úrazového pojištění 
Hlášení pojistné události z pojištění odpovědnosti 
Hlášení pojistné události z pojištění zavazadel 
Hlášení pojistné události z pojištění storna 

UNIQA pojišťovna
Všeobecné pojistné podmínky UCZ/Ces/16
Smluvní ujednání k rámcové PS c. 1360500005
Další zákonné informace pojištění UNIQA 
Formulář pro hlášení škody storna zájezdu
Formulář pro hlášení škody z léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel 
Formulář pro hlášení škody z úrazového pojištění

 

Dříve platné dokumenty:

Všeobecné smluvní podmínky, reklamační řád (platné 2.5.2017 - 9.1.2018)
Všeobecné smluvní podmínky, reklamační řád (platné 10.1. - 24.5.2018)
Všeobecné smluvní podmínky, reklamační řád (platné 25.5. - 30.6.2018)