Dokumenty, podmínky a důležité informace pro cestující

 

Dokumenty a informace CK:

Všeobecné smluvní podmínky, reklamační řád 

Informace k zájezdu (podle vyhlášky č. 122/2018 Sb.)

Rozhodnutí o udělení koncese - provozování cestovní kanceláře

Potvrzení MMR - Garanční fond cestovních kanceláří 2023 

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů

Členství v Asociaci cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR)

Certifikát  Péče o kvalitu (projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism
a České unie cestovního ruchu)

Naše CK má také uzavřeno Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu cestovní kanceláře.
 

Obecné předpisy:

Práva cestujících v letecké dopravě (železniční, autobusové, lodní)

Důležité informace a rady na cesty:

Důležité informace pro klienty - letecká doprava
Důležité informace pro klienty - transfery
Důležité informace pro klienty čerpající ubytovací a cestovní služby


Vybrané dokumenty k cestovnímu pojištění a pojištění stornopoplatků:

Generali Česká pojišťovna
Souhrn dokumentů k cestovnímu pojištění podle VPP-CR-01/2020 
Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA - TSS
Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19
Tabulka rozdělení sportů
Pokyny pro hlášení pojistných událostí
Hlášení pojistné události z pojištění léčebných výloh a asist. služeb
Hlášení pojistné události z úrazového pojištění
Hlášení pojistné události z pojištění zavazadel, odpovědnosti a storna
 

UNIQA pojišťovna
Informační dokument k cestovnímu pojištění
Všeobecné pojistné podmínky UCZ/Ces/20
Doplňkové pojistné podmínky DPP/Ces/A/20
Zpracování osobních údajů, informace a souhlasy správce
Formulář pro hlášení škody storna zájezdu
Formulář pro hlášení škody z léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel 
Formulář pro hlášení škody z úrazového pojištění